WE CARE!

Monday, January 3, 2011

Perutusan Tahun Baru 2011 YB Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar

Oleh :YB Dato Sri Douglas Uggah Embas
Tempat : Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
Tarikh Ucapan :1 Januari 2011


MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITARSalam Satu Malaysia.

Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru 2011 kepada semua penjawat awam NRE dan Jabatan serta Agensi di bawahnya. Sesungguhnya, masa beredar dengan begitu pantas dan kini kita berada di ambang tahun 2011. Telah menjadi kebiasaan apabila tiba tahun baru, kita membina azam baru untuk dijadikan sebagai arah tuju dan panduan kita demi kecemerlangan NRE, Jabatan dan agensinya.

Bagi kita di NRE, secara amnya ia tertumpu kepada usaha untuk terus memperkukuh proses transformasi bagi menerajui sektor pengurusan sumber asli dan alam sekitar peringkat yang lebih tinggi, di samping menjayakan pembangunan sosio-ekonomi Negara. Kita perlulah bersedia untuk mengatasi cabaran dan persaingan global dalam usaha mencapai status negara berpendapatan tinggi selaras dengan saranan YAB Perdana Menteri.

Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada seluruh warga NRE dan semua jabatannya atas kejayaan kita sepanjang tahun 2010, terutama dalam pencapaian sasaran MKRA. Antara kejayaan kita ialah pelaksanaan projek tebatan banjir, pengekalan kualiti udara bersih, penanaman bakau, penyelesaian permohonan pembahagian pusaka kecil di Semenanjung Malaysia dan pengurangan gas-gas rumah hijau.

Kejayaan-kejayaaan lain ialah pendaftaran pindah milik tanah dalam masa 1 hari; pelancaran Dasar Perubahan Iklim Negara; Kempen Menanam 26 Juta Pokok di seluruh negara; kelulusan Akta Perlindungan Hidupan Liar 2010 di Parlimen serta memuktamadkan keperluan-keperluan untuk menguatkuasakan Akta Bioselamatan.

Bagi saya, pencapaian dan kejayaan kita setakat ini adalah baik dan membanggakan. Tetapi sebagai warga NRE yang komited , kita semua harus terus berusaha lagi bagi mempertingkatkan lagi pencapaian agar memperoleh kejayaan yang lebih gemilang lagi pada tahun 2011. Lebih-lebih lagi tahun 2011 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesepuluh (2011-2015).

Bagi tahun 2011 dan seterusnya, NRE juga perlu memperkukuhkan lagi usaha pemantauan dan penguatkuasaan dalam kegiatan-kegiatan di bawah bidang kuasanya. Di antaranya, termasuklah penguatkuasaan kawalan pelepasan asap berlebihan (termasuk asap hitam), pembalakan haram, penyeludupan hidupan liar dan sebagainya. Oleh yang demikian, saya menyeru kepada warga NRE, khususnya yang terlibat dalam bidang penguatkuasaan supaya menjalankan tugas dan kewajipan dengan penuh integriti, profesionalisme dan dedikasi ke arah mempertingkatkan lagi imej positif NRE di peringkat nasional dan antarabangsa.

Sejajar dengan program transformasi kerajaan, saya berharap warga NRE akan terus meningkatkan pengetahuan dan kemahiran, memperkayakan pengalaman serta bertindak secara proaktif, kreatif dan inovatif dalam menyumbang kepada budaya kerja berprestasi tinggi. Tentunya kita akan menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan. Namun, sekiranya kita tetap bersatu hati, berdisplin serta mengamalkan tadbir urus yang baik, segala cabaran dan dugaan yang bakal ditempuhi akan dapat diatasi selaras dengan konsep 1NRE.

Akhir kata, saya penuh yakin semua penjawat awam NRE, Jabatan dan Agensi dapat menyempurnakan amanah yang dipertanggungjawabkan dalam mempertingkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat demi kegemilangan negara amnya, dan NRE khususnya.Selamat Menyambut Tahun Baru 2011.DATO SRI DOUGLAS UGGAH EMBAS

0 yang |CARE!|:

Post a Comment

Show your care!