WE CARE!

Saturday, December 19, 2009

BAKAU


PENGENALAN
Hutan paya bakau juga dikenali dengan nama hutan paya laut. Spesis pokok Bakau Minyak (Rhizophora apiculata) dan Bakau Kurap (Rhizophora mucronata) mendominasi ekosistem ini. Hutan paya laut mewakili pertengahan fasa antara daratan dan lautan. Dalam persekitaran unik ini, ia boleh mengalami keadaan basah dan kering beberapa kali sehari bergantung kepada pasang dan surut air laut. Apabila berada dalam keadaan basah, campuran air ini akan menjadi campuran air masin dari laut dan air tawar dari sungai.Hutan paya bakau merupakan ekosistem paling produktif dan unik kerana ia berkebolehan untuk membesar dan beradaptasi di bawah kondisi kemasinan yang tinggi. Ia melibatkan keadaan anaerobik (tidak beroksigen) dan juga persekitaran berasid.

ISU dan MASALAH

Impak Pembangunan Ke Atas Hutan Paya Bakau.

Peningkatan aktiviti manusia secara tidak langsung memberi kesan yang negatif dan tekanan terhadap ekosistem paya bakau. Akibat dari aktiviti ini, komuniti bakau yang wujud di sepanjang tebing estuari dan garis pantai yang mengalami gangguan dan termusnah yang seterusnya menyebabkan kemusnahan ekologi iaitu nic kepada organisma marin, hidupan liar dan burung.

Antara aktiviti penerokaan kawasan hutan paya bakau adalah untuk pembalakan, pertanian, penukaran kepada kolam akuakultur (penternakan udang), perbandaran, penempatan dan perindustrian.

KESAN

Aktiviti Manusia: Penternakan Udang dan Kesan Kepada Hutan Paya BakauKemusnahan Habitat
Hidupan marin berkurangan kerana tiada tempat membiak dan berlindung.

Kehilangan Sumber-sumber Asli
Masyarakat pantai kehilangan sumber asli seperti makanan, kayu api serta ubat-ubatan.

Air Bawah Tanah Menjadi Masin
Air masin dari kolam penternakan udang akan meresap masuk ke tanah pertanian berhampiran dan memusnahkan tanaman.

Kesuburan Tanah Terjejas
Penggunaan bahan kimia yang banyak dalam kolam udang juga akan menjejaskan kesuburan tanah.

Pendapatan nelayan Terancam
Pengurangan sumber marin meyebabkan pendapatan nelayan berskala kecil terjejas.

Pencemaran
Penggunaan palet makanan dan antibiotik yang tidak dihadam oleh udang mengakibatkan pencemaran apabila air dilepaskan ke persekitaran.

Wabak Penyakit
Udang yang menghadapi penyakit akan menyebabkan penyakit berjangkit apabila airnya dilepaskan keluar.

1 yang |CARE!|:

Anonymous said...

bagus arr blog nie

Post a Comment

Show your care!